نقشه صادرات داروپخش

بازارهای فعال صادراتی
 شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) 
نام کشور
افغانستان
گرجستان
عراق
بلاروس
ازبکستان
اردن
سوریه
بازارهای هدف سال 97
نام کشور
اوگاندا
تانزانیا
تاجیکستان
گرجستان
 (توسعه محصولات)