بازدید قائم مقام و مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی جناب آقای خادمی از غرفه شرکت کارخانجات داروپخش نمایشگاه بین المللی ایران فارما .

افتتاح خط جدید فرآورده های تزریقی حجیم (سرم)
افتتاح خط جدید فرآورده های تزریقی حجیم (سرم)
افتتاح خط جدید فرآورده های تزریقی حجیم (سرم)